Начало реконструкции градирен на Ново-Рязанской ТЭЦ